Målningar

Ytor - green

Ytor - red

Form

Model i rum

My blue world II

Han o Hon

Sheep I

Sheep II

Världen går under

Akta dig

Tills döden skiljer oss åt

Snabel@
Istid


Mitt sanna Jag


Stadsliv

Myter om idealkvinnan

Trädgårn I

Teardrops

Sommen

Dansa min docka II

Ta den lilla svarta


Get Up

Bergkvaras måsar

Melankolisk jord


Modeller

Se min spegelbild

Skydda mi


Strand fluktare


Vy

Hängsälg